Gạo xốp ngọt có giá thành trung bình thích hợp trong việc kinh doanh cơm chiên hoặc chế biến các loại cơm chiên dương châu, cơm chiên hải sản

Gạo có màu trắng trong. Hạt gạo đều, khô ráo, mặt gạo không bóng. Gạo cho cơm khô ráo, ngon ngọt cơm Giá thành trung bình thích hợp trong việc kinh doanh cơm chiên hoặc chế biến các loại cơm chiên dương châu, cơm chiên hải sản